2019: Het jaar van de bouw van de trekschuit 2019

Op 15 mei a.s. zal de kiellegging plaatsvinden voor de bouw van ‘Den eerste Snik’ op de Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ aan de P.J. Troelstraweg 2 te Maassluis. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk op onze nieuwe website “under construction”.

Proosten op de bouw. V.l.n.r.: Leo Lauwaars (secretaris), Frank Baart (voorzitter), Hans Ploeg (penningmeester/projectleider)Scheepsbouwer Peter Schouten bij het halfmodel van ‘Den eerste Snik’

Scheepswerf Zorg en Vlijt begint tweede leven

werf schakel

 Springlevend

2018 01 19 AD Springlevend

 1-9-2017: Stichting Historische Scheepswerf “ZORG en VLIJT” springlevend!

Het was een zeer teleurstellende mededeling eind 2016 van de gemeente dat er geen oplossing kon worden gevonden voor de gerezen milieuproblemen en dat daardoor de omgevingsvergunning voor de werf Zorg en Vlijt niet kon worden verleend. Na ampele overwegingen besloot de stichting het project Zorg en Vlijt voort te zetten en op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, hiermede voorkomende dat alle voorafgaande inspanningen, investeringen en opgebouwde know how verloren zouden gaan.

Bouw authentieke Trekschuit
Zorg en Vlijt is al geruime tijd lid van de Erfgoedtafel Trekvaarten (herstel trekvaartrouten Zuid Holland) en zal op 6 september as. op de Erfgoeddag in Voorhout als project
de herbouw van een authentieke Trekschuit presenteren, waarvan er indertijd een 19-tal gebouwd zijn op het Schanseiland in Maassluis. Zonder Trekschuit geen Trekvaart!
De Stichting heeft de hand kunnen leggen op de handgeschreven bestekken van Hoogendam en naar aanleiding daarvan zijn digitaal de bouwtekeningen gereconstrueerd, waarvan uitslagen voor de bouwer gemaakt kunnen worden.
Omdat de werf vooralsnog geen eigen locatie heeft is gekozen voor het in opdracht van Zorg en Vlijt uitbesteden van de bouw van het casco bij een andere Historische werf. De afbouw zal geschieden op een tijdelijke pop-up werf in Maassluis. De tewaterlating zal dan ook in Maassluis plaatsvinden.
Alternatieve locatie
Voor de nabije toekomst wordt momenteel gezocht naar een alternatieve locatie waar Zorg en Vlijt een eigen authentieke werfhal met helling kan reealiseren. Diverse alternatieven worden momenteel onderzocht.

Streep door Historische werf

20170118 AD

 

Project voor werk vertraagd 

20172201 project

 Raadsinformatiebrief scheepswerf Zorg en Vlijt


Raadsinformatiebrief scheepswerf Zorg en Vlijt. (Download .PDF)

 

HOE LANG NOG EEN ‘ZORG’ 

 

zorg

 

ZV 2

ZV 3

ZORG EN VLIJT” OPERATIONEEL?

 


2016 09 16 Schakel BW en Raad verder met Zorg en Vlijt

 

2016 07 22 Schakel Triestvoor Woorden

2016 04 07 Schakel Startbouw niet mogelijk

 KEES TEMPELAARS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Kees Tempelaars, lid van de Raad van Advies van "Zorg en Vlijt",  is in de Groote Kerk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.
Op de foto wordt Kees gefeliciteerd met zijn lintje door Frank Baart (voorzitter). Zie ook  www.histvermaassluis.nl  (Historische Vereniging Maassluis).

20162704 tempelaars

 Artikel "een verhaal met een geschiedenis" in WESTLANDTOEN"

Klik hier voor het artikel.
Klik hier voor krantenartikel deel 1
Klik hier voor krantenartikel deel 2

 NAAM- EN INFORMATIEBORD “ZORG EN VLIJT” ONTHULD !

bord

Zaterdag 18 juli jl. heeft Wethouder van Cultuur David van der Houwen met assistentie van zijn collega wethouders Sjef Evers en Arnold Keijzer het naambord Historische Scheepswerf 'Zorg en Vlijt' op de buitenmuur van het lierhuis bij de ingang geplaatst en officieel onthuld. Dit bijzondere nieuwe historische moment werd gecombineerd met de officiële ingebruikname van de passantensteiger door de schepen van de Koninklijke Zeil en Roei Vereniging "De Maas". Deze vereniging bezocht Maassluis dit weekend in het kader van hun "MaasBuitenGaats" evenement. Na het welkomstwoord van voorzitter Frank Baart waren meer dan 100 aanwezigen getuige van dit heugelijke feit. Een belangrijke stap in de realisatie van 'Zorg en Vlijt' is hier mee gezet en de voortgang wordt mede mogelijk gemaakt door de opstartsubsidie van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., welke afgelopen week werd verleend. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de vrijwilligers van de Historische Vereniging Maassluis die met een kraam belangstellenden van de nodige informatie konden voorzien. De HVM stadsgidsen stonden paraat voor een stadswandeling door historisch Maassluis. Na afloop van het officiële gedeelte werd iedereen door de Gemeente Maassluis uitgenodigd om gezamenlijk het glas te heffen op het terrein van De Haas Maassluis BV. Wethouder Sjef Evers bedankte directie en medewerkers van De Haas voor de geboden gastvrijheid en tomeloze inzet.

FDSFC  wethouders 
  v.l.n.r.: Sjef Evers, Frank Baart, David van der Houwen, Arnold Keijzer
 Kraam HVM met hoofdthema 'Zorg en Vlijt'

De Week van de Cultuur ging o.a. van start met twee maritieme evenementen. In de binnenhaven vierde de 'Jansje' haar 115e verjaardag met nog ongeveer 15 andere authentieke beurtvaartschepen op de eerste Beurtvaartdag in Maassluis. Een unieke gebeurtenis en zeker voor Wim van Baalen want zijn familie heeft het schip al sinds de tewaterlating in haar bezit.
Tijdens de Sleepvaartdag konden bezoekers historische stoom- en motorsleepboten bekijken en rondvaarten maken op o.a. De Furie en De Elbe.
De Historische Vereniging Maassluis stond met een kraam op de Govert van Wijnkade en het thema was de Historische Scheepswerf 'Zorg en Vlijt'. Prachtige borden met oude en nieuwe foto's van de werf, een model van een trekschuit (in bruikleen van Museum Maassluis) en een impressie van de toekomstige werfhal.

Tijdens de officiële opening van de passantensteiger op 18juli a.s. en het bezoek van ongeveer 40 schepen van de KNZRV 'De Maas' zal de HVM wederom met een kraam (hoofdzakelijk) gewijd aan de werf op het terrein van 'Zorg en Vlijt' aanwezig zijn. Ook zullen er daar vandaan stadsgidsen van de HVM leden van 'De Maas' rondleiden door historisch Maassluis.

View the embedded image gallery online at:
http://www.historischewerf.nl/#sigFreeIdd38e42fca9

Passantensteiger open op Maas Buitengaats

Maassluise courant donderdag 14 mei 2015

Klik op onderstaand plaatje om te vergroten

Passantensteiger Maassluis

 ONZE SECRETARIS ONTVANGT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

lauwaarsLeo Lauwaars wordt in de Groote Kerk door Frank Baart (voorzitter) gefeliciteerd na ontvangst van zijn Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje-Nassau).

 Machine vervoersbedrijf VRM Maassluis  sponsort  verhuizing machine park

Woensdag 15 april jl. heeft het machinebedrijf van Pepijn van Rijn het 'zware' gedeelte van de inventaris, welke is overgenomen van de Maasdelta groep, getransporteerd naar de tijdelijke opslagruimte bij 'Meubelmakerij De Zingende Zaag' van Jasper Klop. Het transport en de opslag zijn gratis aangeboden door beide bedrijven.
Heel veel dank aan Pepijn en Jasper voor deze sponsoring!!


View the embedded image gallery online at:
http://www.historischewerf.nl/#sigFreeId93c40ecd22

 Bouwvergunning nieuwe werfhal aangevraagd!

In opdracht van De Haas Maassluis BV is in april 2015 de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe werfhal t.b.v. de Historische Werf "Zorg en Vlijt" aangevraagd.
Het ontwerp is getekend door 'Atelier Boei' (Architect Bart Klop).
De nieuwe hal komt op het terrein westhoek Schanseiland, Olivierstraat grenzend aan de twee historische scheepshellingen op het momenteel braakliggend stukje grond.
De nieuwbouw voorziet in een werkhal, kantoor, kantine en sanitaire voorzieningen. In het kantoor gedeelte is een multifunctionele ruimte gepland ten behoeve van diverse maritieme activiteiten.

Klik hier om het dossier te downloaden

 INVENTARIS VOOR WERFHAL

 De eerste aankopen voor de inventaris t.b.v. de nieuw te realiseren werfhal zijn een feit. Uit de opgeheven werkplaats van de Maasdelta Groep zijn de gereedschappen, machines met toebehoren en werkbanken voor metaal- en houtbewerking overgenomen. Dinsdag 7 maart jl. is een deel van deze inventaris verhuisd naar de Historische Werf, waar een en ander tijdelijk is opgeslagen in een door De Haas BV beschikbaar gestelde container.
Heel veel dank gaat uit naar de vrijwilligers, leden uit het Bestuur en de Raad van Advies die met tomeloze inzet deze verhuizing hebben mogelijk gemaakt. Een bijzonder 'dank je wel' voor Wim van Baalen is hier zeker op zijn plaats (zie foto's)!


View the embedded image gallery online at:
http://www.historischewerf.nl/#sigFreeIdbe38cd6481


 Nieuws uit de Schakel

Welkom op onze website in ‘opbouw’. De komende weken en maanden zal er steeds meer over de ontwikkelingen van onze werf Zorg en Vlijt bekend en verwerkt worden op deze site.

.

2015 01 08 Mss Courant

Ga naar boven